Kaizen

Japaninkielessä sana Kaizen tarkoittaa ”parantamista” tai ”muutosta parempaan”. William Deming loi pohjan sille ja lopun tunnemme Japanin talousihmeenä. Suurimmat japanilaiset yritykset Sonysta Toyotaan omaksuivat jatkuvan parantamisen periaatteen. Japanilaisten tuotteiden laatu ylitti 60 – 80 -luvuilla suurimman osan muualla valmistetuista ja lisäksi hinnat pysyivät hyvin kilpailukykyisinä – made in Japan oli merkki laadusta ja usein myös edullisesta hinnasta. Menestyksen takana oli kaizen, ja monet japanilaiset yrityksen noudattavat edelleen sen oppia.
mechanics-3310067_1920
Tiedätkö, mitä tarkoittaa japanilainen sana Kaizen? Vielä jokin aika sitten minä en sitä tiennyt. Tietämättä sanan merkitystä, sillä kuitenkin on ollut suuri merkitys viime vuosina elämässäni. Uskon sinullekin olevan kaizenista paljon iloa ja hyötyä niin työelämässä kuin muutenkin.

Japanin talousihme – made by William Deming

Toisen maailmansodan jälkeen Japani oli sodan runtelema ja yhdysvaltalaisten joukkojen miehittämä. Tyynenmeren sodassa kunnostautunut kenraali Douglas MacArthur johti miehitysjoukkoja ja Japanin jälleenrakentamista. Toiminnan miehenä MacArthur kuitenkin tuskastui Japanin infrastruktuurin heikkoon kuntoon sodan jäljiltä. Puhelinlinjatkaan eivät taipuneet kenraalin tahdon mukaiseen toimintaan. 

Asiaa parantamaan hän tuotti paikalle tunnetun Yhdysvaltalaisen sähköalan insinöörin William Demingin, jonka kanssa oli jo aikaisemmin tehnyt yhteistyötä. Jenkeistä Japaniin kiikutettu Deming löysäsi solmiota, kääri hihansa ja alkoi tehdä työtä käskystä Japanin teollisuuden laadun parantamiseksi. Näin luotiin alku Japanin talousihmeelle ja synnytettiin uusi termi Kaizen.

Laatua määrän sijasta

Demingin kuningasajatuksena oli panostaa määrän sijasta laatuun. Aikaisemmin oltiin ajateltu, että määrä korvaa laadun ja mitä enemmän tavaraa tuotetaan, sitä parempi. Jos jokin ei toimi tai hajoaa, niin tilalle hommataan uusi tuote. Jos uusi tuote on parempi kuin vanha, vanhat hylätään. 

Deming oli toista mieltä. Hänen mielestään tuotettujen tavaroiden laatu oli olennaisempaa kuin määrä. Lisäksi hänen mielestään tuotteen ja tuotannon laatua pitää ja pystytään parantamaan pienin jatkuvin askelin, hyvästäkin tuotteesta voidaan tehdä vielä parempi ja usein jopa edullisemmin kuin aikaisemmin. Laadun kehittämiseen osallistuvat kaikki ja kaiken aikaa, vai pitäisikö sanoa kaizen aikaa.

Jatkuva parantaminen – kaizen

Japaninkielessä sana Kaizen tarkoittaa ”parantamista” tai ”muutosta parempaan”. William Deming loi pohjan sille ja lopun tunnemme Japanin talousihmeenä. Suurimmat japanilaiset yritykset Sonysta Toyotaan omaksuivat jatkuvan parantamisen periaatteen. Japanilaisten tuotteiden laatu ylitti 60 – 80 -luvuilla suurimman osan muualla valmistetuista ja lisäksi hinnat pysyivät hyvin kilpailukykyisinä – made in Japan oli merkki laadusta ja usein myös edullisesta hinnasta. Menestyksen takana oli kaizen, ja monet japanilaiset yrityksen noudattavat edelleen sen oppia. 

Arvostettu taloustaitaja William Deming kuoli vuonna 1993, mutta hänen muistonsa elää yhä Japanissa vuosittain myönnettävässä ”Deming Prize” palkinnossa.

Askeleet menestykseen

Jatkuvan parantamisen – kaizenin – ajatusmalli on varsin yksinkertainen. Periaatteessa se voidaan tiivistää neljään askeleeseen:

  1. Ideoi
  2. Suunnittele
  3. Toteuta
  4. Arvioi, säädä ja jatka

Kaizenin keskeisiin periaatteisiin sisältyy tuotteen ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen pienin askelin ja pienillä kustannuksilla, koko henkilöstön osallistuminen kehitystyöhön ja toimiminen maalaisjärjellä. 

Kaizen on kaiken kattava loppumaton prosessi, jolla varmistetaan yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Kaizenin vaiheet

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan idea parannuskohteesta ja kenties pohditaan alustavasti, miten parannus voitaisiin suorittaa.

Kaizenin ensimmäinen vaihe voidaan myös jakaa kolmeen alakohtaan:

  1. Tunnistetaan kehityspotentiaalin olemassaolo
  2. Analysoidaan nykyiset menetelmät ja tilanne
  3. Luodaan alkuperäinen kehitysidea

Idean alullepanija voi olla työyhteisössä kuka tahansa. Hänellä ei kenties vielä tässä vaiheessa ole aivan selvää, miten idea viedään eteenpäin vai viedäänkö mitenkään. Pääasia on, että ideoita saataisiin mahdollisimman paljon. Kyse on eräänlaisesta ”brainstorming”:ista. Tarkoituksena ei ole karsia mahdollisesti ”hulluja” ideoita pois, vaan kaikilla ja kaikesta on mahdollista tehdä idea, havainto, aloite.

Toisessa vaiheessa idean pohjalta tehdään suunnitelma. Tai sitten idea voidaan hylätä turhana tai toteutuskelvottomana tai muuten vain sopimattomana. Jos idean pohjalta kuitenkin voidaan ja halutaan tehdä toteutussuunnitelma, niin sellainen luodaan, määritetään resurssit ja aikataulutetaan. Suunnitelman tekijän ja alkuperäisen idean arvioijan rooli on erittäin tärkeä, hyvää ideaa ei saisi koskaan hylätä ja äkkiseltään huononkin hylkäämisen kanssa kannattaa olla varovainen.

Kolmannessa vaiheessa idea toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Ideasta riippuen toteutus voi olla suuri tai pieni, hidas tai nopea. Hyvin tehdyn suunnitelman pohjalta toteuttaminen on suoraviivaista. Mikäli toteutusvaiheessa tulee mieleen jatkoideoita kohteen edelleenkehittämiseksi, niin niistä voidaan tehdä uusi aloite ja kaizenin pyörä jatkaa pyörimistään.

Neljännessä vaiheessa arvioidaan idean ja toteutuksen toimivuus. Mikäli huomataan, että kehitettävää vielä löytyy, niin prosessi aloitetaan alusta eli jatketaan jatkuvaa parantamista, kaizenia.

Kunnon työkalulla laadukkaampaa tulosta

Vielä jokin aika sitten kaizen oli minulle terminä tuntematon. Itse asiana se on puolestaan hyvinkin tuttu. ATLANTIS.evolution tuotteemme on sisältänyt jatkuvan parantamisen palvelun ”kehitysfoorumin” jo reilusti yli kymmenen vuotta. Sille on ollut vaikea keksiä hyvää ja kuvaavaa nimeä sen kaiken kattavan luonteen vuoksi. Vuosien aikana sekä me että asiakkaamme ovat palvelua kutsuneet milloin kehitysfoorumiksi, jatkuvan parantamisen palveluksi, jatkuvan kehittymisen palveluksi, aloitepalveluksi, hiljaisen tiedon keruujärjestelmäksi ja milloin miksikin. Jos sille nyt pitäisi keksiä uusi nimi niin Kaizen olisi varmaankin yksi varteenotettava vaihtoehto. 

Kyse on nimittäin täsmälleen samasta asiasta. Palvelumme avulla voit tehdä aloitteen tai idean mistä tahansa asiasta. Alkuperäisestä ideasta voidaan tapauskohtaisesti tehdä toteutussuunnitelma. Sitten suunnitelma toteutetaan, jonka jälkeen suoritetaan lopputarkastus, hyväksyntä ja mahdollinen palkitseminen. Tämän jälkeen kehitys ei ala alusta vaan elää loppumattomana virtana – jatkuvin pienin askelin yhä parempaan ja korkeampilaatuiseen tuotokseen.

Nykyajan tapaan voit lisätä palvelussamme ideoita niin kännykällä kuin tietokoneellakin. Lisäämisen jälkeen voit seurata omien kohteittesi edistymistä ja etenemistä. Voit muodostaa palveluun valmiita työnkulkuja, jolloin idean aihepiiristä riippuen, se voi automaattisesti ohjautua eri henkilöiden tai tiimien suunnitteluprosessiin ja myöhemmin toteutukseen. 

Esimiehet ja johto pysyvät seuraamaan monenlaisten raporttien avulla millaisia ideoita tehdään, ketkä niitä tekevät, mitkä yksiköt ja osastot ovat mitenkin aktiivisia, millaisiin kohteisiin tulee paljon hyviä ideoita ja mitkä ovat pimennossa … ja paljon muuta. Mikäli yritykselläsi on tapana palkita hyvistä ideoista, niin voit palvelumme avulla seurata palkitsemista monesta eri näkökulmasta. Hyvien ideoiden palkitseminen varmasti motivoi henkilökuntaa jatkossakin ideoiden kehittämisessä ja ilmoittamisessa ja olisi siksi hyvinkin suositeltava toimintamalli.

Banzai kaizen

Meidän ”kaizenia” käyttäneet asiakkaamme ovat vuosien aikana tehneet sen avulla lukemattomia kehitystoimenpiteitä ja jatkavat niiden tekemistä päivittäin ja viikoittain. Palvelu mahdollistaa kaizenin sen alkuperäisessä muodossaan, sitä voi soveltaa mihin tahansa ja milloin tahansa. Yhtenä sovelluskohteena on palvelun sisällä olevat turvallisuushavainnot. 

Monet asiakkaat lähtevätkin palveluumme mukaan turvallisuusasiat kärjessä. Myöhemmin he sitten toteavat kunnon samuraihengessä kaizenista ylipäätään olleen kiistatonta ja merkittävää hyötyä oman yrityksensä toiminnan laadun parantamisessa ja usein myös suoraan tuottavuudessa. 

Mikäli koet kaizenin – jatkuvan parantamisen – olevan sinulle tärkeää työelämässä, niin ota meihin yhteyttä. Palveluamme voi käyttää kaiken kattavaan kaizeniin ja sen lisäksi se sisältää monenlaisia muitakin työturvallisuutta parantavia ja tehostavia palveluita ja toimintoja. 

Palvelustamme on ollut asiakkaillemme kiistatonta hyötyä jo vuosien ajan. Olemme valjastaneet kaizenin myös omaan toimintaamme ja tuotteisiimme. Päivä päivältä ja viikko viikolta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä parempaa laatua ja monipuolisempia toimintoja.

Mikään ja kukaan ei kiellä kaizenin periaatteiden hyödyntämistä myös omassa jokapäiväisessä elämässäsi!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter